Child Protection Training in
越南语

课程标题

Khoá Học Về Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em

越南语视频示例

课程的五个部分

虐待类型

英语 越南语
情绪虐待
Xâm hại tinh thần
身体虐待
Xâm hại thể chất
性虐待
Xâm hại tình dục
忽视
Bỏ rơi/Xa lánh
欺凌
Bắt nạt

翻译者: Phan Hao

审核者: Hien Phan

越南结业证书

Vietnamese Child Protection Training Certificate

我们的越南语儿童保护培训课程由儿童保护专家撰写,并由母语教育工作者翻译。 我们的越南语儿童保护培训课程由儿童保护专家撰写,并由母语教育工作者翻译。

教程标题

Hướng dẫn Bảo vệ trẻ em dành cho phụ huynh

越南语家长教程示例

本教程的目的

我们共同的儿童保护价值观

翻译者: Hien Phan

越南语样本网页

Take a look at the list of Countries and Languages that ChildSafeguarding.com supports. 

BUY A PACKAGE OR A COURSE

Purchase credits to start your Child Protection training today.

What Customers Say About ChildSafeguarding.com